Necatiisler.COM

DOĞRUSU hayat, bir sinüs EĞRİSİDİR. (Necati İŞLER)

Gayr-i müretteb bir dîvândır hayatımız... (Necati İŞLER)